Faraomyra

Print page
Pharaoh Ant
Latinskt namn: Monomorium pharaonis
Livscykel: 3-4 månader male / Op till 9 måneder hun
Ägg: 500 stk
Storlek: 2 mm

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider sig relativt snabbt från lägenhet till lägenhet med hjälp av så kallade 'satellit bon'. I praktiken innebär detta att arbetsmyrorna tar en drottning från huvudboet och flyttar någon annanstans. Därfter skapar hon ett nytt bo, delar sig igen och så håller det på.

Myrboen anläggs i mörka håligheter och sprickor, gärna nära en värmekälla.

Rekommenderade produkter

Maxforce Quantum Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer