Getingar

Print page
Latinskt namn: Vespula vulgaris
Livscykel: 3-4 veckor
Ägg: 10-20 st
Storlek: 18 mm

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där hon sedan lägger ägg. Boet är uppbyggt av en en slags pappersmassa som skapats av en blandning av tuggat träfiber och saliv. Vanligen bygger getingarna boet på en vind, under en takås eller i någon hålmur. På boet utsöndrar drottningen sedan en kemikalie som håller myror borta.

Arbetsfördelnigen är så att drottningen och hanarna ansva­rar för förökelsen och arbetarna byg­ger boet. Arbetarna föder även larverna och ansvarar för sam­hällets försvar.
Getingbon är i regel bara ettåriga, eftersom de inte är utvecklade till att gömma föda för vintern. Därmed upplöses samhället på hösten och arbetarna dör. Drottningen tar sig däremot till ett varmare ställe och övervintrar till nästkommande år.

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer