Kvarnmott

Print page
Vetenskapligt namn: Ephestia kuehniella
Livscykel: 6-9 månader
Ägg: Upp till 300 per. hon
Storlek: 22 mm

Kan vara en allvarlig skadegörare av spannmålslager och kvarnar. Attackerar alla typer av spannmål och torkade livsmedel. Endast larverna äter.
Larverna orsakar skador på spannmål, livsmedel, förpackningar och även på maskiner.

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer