Svartbagge

Print page

Latinskt namn: Tribolium castaneum
Livscykel: Upp till 4 månader
Ägg: Upp till 450 över 3 månader
Storlek: 2-5 mm

En spannmåls skadedjur som förökar sig snabbt vid mycket låg luftfuktighet och flyger vid höga temperaturer. Angriper typiskt brutet ris, mjöl och spannmålsprodukter (Ger sig inte på fullkorn). De gör att mjölet möglar och gör den även grå.

Mjölbaggar är vanligast förekommande i bagerier, kvarnar och andra lagrade spannmålsprodukter.

Det kan finnas en lukt vid svåra attacker.

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer