Kornvivel

Print page
Latinskt namn: Sitophilus granarius
Livscykel: 9 månader
Ägg: Upp till 200 st /hona
Storlek: 3,5 mm

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar ett hål i kärnan, lägger ägg, och sedan utvecklas larven inuti kärnan. Som ett resultat av larv ens utveckling så blir det fuktighet, värme och en kraftig svamptillväxt i säden.
Det är lätt att se angreppen vid ingångs- och utgångshålen i kärnan.
Spannmålets vikt och kvalitet minskas med en stor attack.

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Silverfisk

Silverfiskar är aktiva på natten och svåra att upptäcka,...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer