Sök

Sekretesspolicy

Print page

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av 2022 Environmental Science FR SAS (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

 

Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

Användning av Webbplatsen

 

Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande data samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 • IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Tidszoneskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • Innehåll i begäran (specifik plats)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd datavolym
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språksinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

För att skydda våra legitima intressen kommer vi därutöver att lagra sådana data under en begränsad tid för att kunna spåra personuppgifter i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

Inställning för kakor (cookies)

Vad är cookies (kakor)?

Webbplatsen använder cookies. Cookies, eller kakor, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Cookies innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

Vilka cookies använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av cookies: (1) Funktionella cookies, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara cookies som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellen nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de cookies vi använder.

Kräver ditt samtycke

Vi använder valbara cookies endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara cookies används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en cookie på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge cookien är aktiv. När cookiens livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar cookien, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.

Förhindra cookies

Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några cookies sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera cookies helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska cookies på det sätt som anges i tabellen nedan.

Webbplatsanalys med Google

På Webbplatsen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de cookies som beskrivs närmare i tabellen nedan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress. Genom att ingå specifika överenskommelser med Google säkerställs att ett adekvat skydd av personuppgifter upprätthålls när det gäller Googles behandling av personuppgifter i USA.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare eller genom att hantera ditt samtyckte enligt tabellen ovan. I så fall sparas en opt-out cookie på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

Beteendemarknadsföring med Google

Denna webbplats använder tjänster från Google Marketing Platform, en så kallad målinriktad marknadsföringstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google).

Google analyserar din användning av Webbplatsen. För det ändamålet använder vi de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Vi och vår partner Google kommer att använda denna information för att anpassa vår marknadsföring så att den passar bättre för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger samma annons visas, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få en bättre förståelse av besökares beteende efter att de har tittat på en viss annons. När du besöker en annan webbplats i det så kallade “Google Display Network”, kan det hända att popupfönster visas som är individuellt anpassade efter dina intressen utifrån information som samlats på vår webbplats.

Genom att ingå specifika överenskommelser med Google säkerställs att ett adekvat skydd av personuppgifter upprätthålls när det gäller Googles behandling av personuppgifter i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till denna överföring av information till Google för  beteendemarknadsföringsändamål på internet, genom att du antingen hantera dina samtycken i tabellen ovan, så att en opt-out-kaka (en undantagskaka) sparas på din dator, eller genom att du laddar ned och installerar Googles insticksprogram för webbläsare som Google erbjuder. Båda alternativ förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out-kakan.

Google ansvarar för att behandla dina personuppgifter som Google samlar in direkt från vår webbplats för beteendemarknads-föringstjänster på internet. Eftersom vi inte har någon kontroll över personuppgifter som samlats in och bearbetats av tredje part, kan vi inte ge bindande information rörande omfattningen och syftet av sådan personuppgiftsbehandling. För att få ytterligare information om hur Google behandlar dina personuppgifter och hur länge de sparas, besök sidan med Googles information om datasäkerhet. Vid tidpunkten för framtagandet av detta utlåtande var Googles information tillgänglig i Googles dataskyddsriktlinjer för annonsering: Google Data Protection Guidelines for Advertising.

Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt med de kontaktformulär som finns på vår webbplats. Du kan bland annat lämna följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefon
 • E-post
 • Meddelande

Vi behandlar informationen som du lämnar via kontaktformulären endast för att behandla din specifika begäran. Vi raderar denna information så snart den inte längre behövs för att behandla eller följa upp din begäran.

Prenumeration på vårt nyhetsbrev "Pest Control Expert"

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på Webbplatsen. Baserat på ditt tidigare samtycke samlar vi in och använder den e-postadress du har angett för att skicka dig nyhetsbrevet (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen, på engelska kallad GDPR).

Om du vill ha ett anpassat nyhetsbrev kan du frivilligt lämna följande extra information till oss:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företag
 • E-post

Vi använder s.k. dubbel opt-in procedur för prenumerationen på vårt nyhetsbrev. När du har prenumererat på nyhetsbrevet på Webbplatsen skickar vi dig ett mejl till den e-postadress du har angett och ber dig bekräfta. Om du inte bekräftar prenumerationen stryks den automatiskt. För att förhindra missbruk av dina personuppgifter loggar vi din prenumerationsbeställning och bekräftelsen, med arkivering av den IP-adress du använder för prenumerationen, när du beställde prenumerationen och bekräftade den, det meddelande vi skickade dig gällande din prenumeration och bekräftelse.

Du kan när som med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. För att meddela att du vill avsluta prenumerationen kan du använda respektive länk som finns med i alla nyhetsbrev, eller använda de kontakter som anges nedan.

Tjänster och innehåll från tredje parter på Webbplatsen

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje part på vår webbplats. När du använder sådana tjänster från tredje part eller när innehåll från tredje part visas utväxlas kommunikationsdata mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl.

Respektive leverantör av tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål. Så vitt vi känner till har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från leverantörer som är kända för att behandla uppgifter för egna ändamål på ett sådant sätt att antingen all kommunikation för andra ändamål än att presentera deras tjänster eller innehåll på vår webbplats är blockerad eller så att kommunikation endast äger rum när du aktivt har valt att använda respektive tjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter kan vi dock inte ge bindande information om omfattningen och ändamålet med sådan behandling av uppgifter.

För mer information om omfattningen och ändamålet för sådan insamling och behandling av dina uppgifter, läs sekretesspolicyn för de företag som levererar tjänsterna och/eller innehållet vi tillhandahåller och som ansvarar för skyddet av dina personuppgifter i detta sammanhang: 

 • Delningsknapp för Facebook
 • Delningsknapp för Twitter
 • YouTube-videor

Överföring av uppgifter för beställd behandling

Vi kommer i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Sådana leverantörer väljs noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive avtal om databehandling kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv.

Behandling av data utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer till en del även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha en lägre nivå av skydd för personuppgifter än europeiska länder. Vi kommer i så fall att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina uppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalsparter (kopia tillgänglig på begäran), eller så begär vi ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

Information rörandade dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter, som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan.

Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail till vår personuppgiftansvarig  eller kontakta vårt uppgiftsskyddsombud på följande adress:

Data Privacy Manager

2022 Environmental Science FR SAS

Lyon Vaise Business Center, 3 Place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon

Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: 2019.06.24