Silverfisk

Print page
Latinskt namn: Lepisma saccharina
Livscykel: Upp till 8 år
Ägg: 1-3 st / dag
Storlek: 12 mm

Silverfiskar är helt ofarliga för människor och djur. De bör därför betraktas som ett skadedjur i den utsträckning som de kan göra skada som t.ex. på böcker, frimärken eller foton.
De föredrar en varm och fuktig miljö, och frodas därför i badrummet och i mindre grad i köket.

Silverfiskar föredrar socker och stärkelse som livsmedel. De kan mycket väl leva på en diet av döda insekter, men även av proteiner som finns i tvålavlagringar i duschar och handfat. I vissa fall kan de också leva av tapetklister och mögelsvampar.

Brödbagge

Ett skadedjur som gillar spannmålsprodukter som t.ex. mjöl...

Visa mer

Mjölbagge

Visa mer

Kvarnmott

Kan vara en fruktad skadegörare av spannmålslager och...

Visa mer

Trägnagare

I motsats till vad namnet antyder, så attackerar och äter...

Visa mer

Ritsplattbagge

Vanliga skadedjur i spannmålslager, men de går även på...

Visa mer

Australisk tjuvbagge

Australisk tjuvbagge ser ut som en spindel med långa ben...

Visa mer

Kornvivel

Den vanligaste skalbaggen i spannmålslager. Honan borrar...

Visa mer

Getingar

Getingbon byggs våren eller försommar av en drottning där...

Visa mer

Sågtandad plattbagge

One of the most common pests affecting stored grain...

Visa mer

Kapucinerbagge

Kapucinerbaggen är förknippad med ett brett utbud av...

Visa mer

Svartbagge

Svartbagge bosätter sig i små sprickor och är ett särskilt...

Visa mer
Pharaoh Ant

Faraomyra

Faraomyror uppehåller sig ofta i lägenheter där de sprider...

Visa mer

Fruktfluga

Har du fått fruktflugor, så kommer de oftast att svärma...

Visa mer

Orientalisk kackerlacka

De är vanligast på bottenvåningen av byggnader, men ibland...

Visa mer