Print page Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Print page

Produktöversikt

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Produktbeskrivning

Maxforce® Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel som används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med “appliceringspistol”, är luktfri,
färgar inte, och föreligger i form av en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontalt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem.

Maxforce® Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror och faraomyror. Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så snart man ser myrorna. Produkten kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex. Behandlingen utförs i de revor och sprickor där myrorna ses komma fram samt på de stigar där myrorna går.

Fördelar:
• Mycket effektivt
• Utrotar myrboet inom 2–3 veckor
• Diskret behandlingsform med sirapsbaserat lockmedel
• Myrorna tar med sig sirapen till boet
• Effekten håller i sig upp till tre månader
• Medlet attraherar andra myror
• Verkar på både socker- och proteinsökande myror

Fakta:
• Verksamt ämne: Imidakloprid 0,03 vikt-%
• Emballage: Tub 4 x 30 gr

Användning & Säkerhet

Använda var

Inomhus Offentlig byggnad Livsmedelshantering Lager Utomhus Beredning av livsmedel

Dosering och besprutning

Kläm ut 1 klick av betet på cirka 1 cm i diameter (200 mg) per kvadratmeter eller 1 klick per m myrstig.
Om ett kök på 10 m2 ska behandlas så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar.
Applicera max 2 g produkt per myrbo. Ingen spädning.
Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (10 klickar) direkt i boets ingång(ar).
Placera alltid sirapsdropparna så nära myrorna som möjligt. Detta hjälper myrorna att hitta lockmedlet.
Kontrollera betet en gång i veckan.
Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig. Efter en applicering är de flesta bon utrotade efter 14 dagar men det kan ta upp till 2 månader.
Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Bekämpning av faraomyror
För att få ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla till vid ställen med hög temperatur, ca 27-30°C, och det är oftast flera bon som lever i samexistens.
Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde utförs behandling där faraomyrorna har lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att hitta, t ex bakom köksbord, i hålrum i väggar, under golvpaneler, i elektriska installationer och apparater. För att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce® Quantum läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir bekämpat inifrån med utrotning av drottningen.

Bekämpning av svartmyror
För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där myrorna ses komma från.

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen.

Liknande produkter

Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - UTGÅTT

Klar att använda

Racumin® Pasta har utgått och har ersatts av Racumin® Duo

Visa produkt
Ficam D Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Envu Rodenticid Racumin DUO produkt bild Mus- och råttmedel

Racumin® DUO - NYHET

En ny oemotståndlig duo för att bekämpa råttor och möss

Visa produkt
K-Othrine Partix Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt
Harmonix Monitoring Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
Aquapy-1Ltr Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt
Maxforce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt
Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt