Print page Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Print page

Produktöversikt

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare kan upptäckas tidigare.

Produktbeskrivning

Harmonix Monitoring Paste är ett nödvändigt steg i IPM som gör att permanent övervakning kan användas som substitut för permanenta lockbeten.

• Det gör att förekomsten av gnagare kan upptäckas tidigare.

• Det ger en fingervisning om graden av invasion, stråk, boplats och var boet är.

• Det begränsar användningen av giftiga beten enbart till behandling. Därmed minimera deras potentialla negativa påverkan på miljön.

• Det gör att giftiga lockbeten får maximal effekt under behandlingsperioden genom att fungera som ”prebaiting”.

• Harmonix Monitoring Paste är speciellt lämpligt för livsmedelsindustrin och andra känsliga områden som skolor, sjukhus, läkemedels- och kosmetikaindustrin, IT och bioteknikanläggningar.

 

Emballage: 5 kg (500 x 10 g

Fördelar

• Förekomsten av gnagare kan upptäckas tidigare.

• Ger en fingervisning om graden av invasion, stråk, boplats och var boet är.

• Begränsar användningen av giftiga beten enbart till behandling. Därmed minimera deras potentialla negativa påverkan på miljön.

• Giftiga lockbeten får maximal effekt under behandlingsperioden genom att fungera som ”prebaiting”.

• Speciellt lämpligt för livsmedelsindustrin och andra känsliga områden som skolor, sjukhus, läkemedels- och kosmetikaindustrin, IT och bioteknikanläggningar.

Dosering

Möss: 1-2 påsar av Harmonix Monitoring Paste per 3-5 löpmeter

Råttor: 2-4 påsar av Harmonix Monitoring Paste per 5-10 löpmeter

Användning & Säkerhet

Använda var

Offentlig byggnad Lager Livsmedelsfabriker

Kontrollera vad

Brunråtta Husmus

Dosering och besprutning

Varje påse med bete innehåller 10g pasta som är innelsuten i en "tepåse" för bättre lockeffekt och ska företrädesvis placeras i en betesstation, oåtkomligt för barn och husdjur. För en tidig och tillförlitlig upptäckt av gnagares närvaro (råttor och möss), placera betet nära platser där gnagare brukar komma in i byggnader samt i utrymmen som gärna används som gångstråk och/eller tillflyktsort.

Möss: 1-2 påsar av Harmonix Monitoring Paste per 3-5 löpmeter

Råttor: 2-4 påsar av Harmonix Monitoring Paste per 5-10 löpmeter

Inspektera rutinmässigt beten för tecken på gnagaraktivitet. Byt förorenade eller skadade beten omedelbart. Så snart tecken på konsumtion noteras, byt omedelbart mot ett giftigt bete eller en fälla.

Liknande produkter

Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Ficam D Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - UTGÅTT

Klar att använda

Racumin® Pasta har utgått och har ersatts av Racumin® Duo

Visa produkt
Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce Quantum Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Aquapy-1Ltr Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt