Brunråtta

Print page
Latinskt  namn: Rattus norvegicus
Livscykel: Upp till 1 år
Ägg: 4-7 ungar / kull
Storlek: 25 cm

I Sverige finns det två typer av råttor - Brunaråtta som är den vanligaste och Svartaråtta som setts på vissa platser i hamnområden.

Råttor är anses ofta vara skadedjur som aktivt håller på att förstöra för människor. Råttor lever av bland annat avfall, och kan på så sätt bidra till att sprida en hel del sjukdomar som kan påverka människor och djur.

Råttor är allätare, de äter både växter och animaliska livsmedel.Till skillnad från möss, som klarar sig bra på helt torra platser, måste råttan ha tillgång till dricksvatten.
Råttor klättrar och simmar bra, men dess främsta verktygen är de stora mejsel-formade framtänder som kan bita i allt som är mindre hårt än järn - bara tänderna får tag.

Rekommenderade produkter

Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - UTGÅTT

Klar att använda

Racumin® Pasta har utgått och har ersatts av Racumin® Duo

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® DUO - NYHET

En ny oemotståndlig duo för att bekämpa råttor och möss

Visa produkt
Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt
Harmonix Monitoring Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Trädgårdsborre

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk -...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer