Print page Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Print page

Produktöversikt

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Produktbeskrivning

Racumin® Foam är en första generationens antikoagulant i en unik skumformulering som bekämpar råttor och möss utan bete. Därmed kan även
betesskygga djur bekämpas effektivt. Det mjuka skummet fastnar i pälsen på djuren och intas när djuren tvättar pälsen. Skummet är stabilt i upp till
12 dagar men är även aktivt längre. Racumin® Foam kan användas som komplement till alla typer av beten.

Racumin® Foam bekämpar brun och svart råtta i t.ex lagerbyggnader, fabriker och andra byggnader.

Fördelar:
• Speciellt lämpad där råttorna uppvisar betesskygghet.
• Färdig-lösning, aerosolflaska med förlängningsrör.
• Appliceras i rörgenomförningar, håligheter och andra trånga utrymmen där djuren färdas.
• Upp till 50 appliceringspunkter per flaska.
• Innehåller Bitrex®, ett bittermedel som motverkar intag av människor och husdjur.

Fakta:
• Verksamt ämne: Kumatetralyl 0,4%

• Drivmedel: Butan/Propan

• Emballage: 500 ml Aerosol


Användning & Säkerhet

Använda var

Lager Inomhus Industribyggnad Offentlig byggnad

Kontrollera vad

Brunråtta Husmus

Dosering och besprutning

Råtta: 5-14 gram ca 4-8 sekunder.

Mus: 2-7 gram ca 1-4 sekunder. Anpassa dosering utifrån populationens storlek och alternativa födokällor. Max. 30 gram per betespunkt. Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen. Håll ett avstånd om minst 2 meter till lagringsställen för mat och djurföda.

Liknande produkter

Ficam D Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - UTGÅTT

Klar att använda

Racumin® Pasta har utgått och har ersatts av Racumin® Duo

Visa produkt
Maxforce Quantum Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt
Harmonix Monitoring Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® DUO - NYHET

En ny oemotståndlig duo för att bekämpa råttor och möss

Visa produkt
K-Othrine Partix Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt

TruDetx

TruDetx™ Snabbtest för vägglöss är ett revolutionerande...

Visa produkt
Maxforce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt
Aquapy-1Ltr Insektsmedel

AquaPy

Koncentrat

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och...

Visa produkt