Print page Insektsmedel

AquaPy

Insektsmedel

AquaPy

Print page

Produktöversikt

AquaPy® bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och omkring byggnader.

Produktbeskrivning

Det verksamma ämnet är naturligt pyretrum, som utvinns från Chrysanthemum cinerariaefolium. Den ger en snabb knockdown och dödande effekt, samt en repellerande effekt som tvingar ut insekterna från deras gömställen i sprickor och skrymslen.

Innehåll:

  • Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).
  • Piperonylbutoxid (135 g/L).

Emballage: 1 liter

Fördelar

  • Kan användas vid livsmedelshantering, i produktlager och andra ställen där man vill bekämpa insekter.
  • Med en “ultra-low-volume” (ULV) aerosol-utrustning blir den klar att använda.
  • Kan blandas ut i vatten.
  • Långsamt förångande och svagt luktande formulering.

Dosering

Se nedan.

Användning & Säkerhet

Använda var

Lantbruksbyggnad Kommersiella fastigheter Beredning av livsmedel Livsmedelsfabriker Inomhus Boskapsbyggnad

Dosering och besprutning

Ytbehandling:

Ytbehandling inomhus och utomhus.
Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta
med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvel kammarspridare 5130
med blå svirvel
:

Flygande insekter, t.ex. flugor mygg, mal m.fl.:
125 ml AquaPy© blandas med 4875 ml
vatten (2.5% blandning) per 100 m2
(dvs. 37,5 mg PY/m2)

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor,
vuxen kornvivel, tobaksbagge,
vägglus, loppor m.fl.
500 ml AquaPy blandes med
4,5 l vand (10% blanding) pr.
100m2 (f.eks. 150 mg PY/m2)

Getingar:
500 ml AquaPy© blandas med 4500
ml vatten (10% blandning) per 100 m2
(dvs. 150 mg PY/m2)

Aerosolbehandling:


Varm och kall dimning:


Flygande insekter, t.ex. flugor mygg, mal m.fl.:
200 ml AquaPy© blandas med 800 ml
vatten (20% blandning) per 3000 m3
(dvs. 2 mg PY/m3)

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel,
tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl.
600 ml AquaPy© blandas med 400 ml
vatten (60% blandning) per 3000 m3
(dvs. 6 mg PY/m3)

Ultra låg volym, ULV:

Flygande insekter, t.ex. flugor mygg, mal m.fl.:
200 ml outspädd AquaPy© per 3000 m3
(dvs. 2 mg PY/m3)

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel,
tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Ultra låg volym.
600 ml outspädd AquaPy© per 3000 m3
(dvs. 6 mg PY/m3)

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som
anges i märkningen.

Liknande produkter

Ficam D Insektsmedel

Ficam® D

Pulver

Ficam® D är ett insektspulver speciellt framtaget för...

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® Pasta - UTGÅTT

Klar att använda

Racumin® Pasta har utgått och har ersatts av Racumin® Duo

Visa produkt
Maxforce Quantum Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Mus- och råttmedel

Racumin® DUO - NYHET

En ny oemotståndlig duo för att bekämpa råttor och möss

Visa produkt

TruDetx

TruDetx™ Snabbtest för vägglöss är ett revolutionerande...

Visa produkt
Maxforce Platin Insektsmedel

Maxforce® Platin - NYHET

Helt ny formulering för bekämpning av långsprötad...

Visa produkt
K-Othrine Partix Insektsmedel

K-Othrine® Partix™ - NYHET

NY och innovativ formulering för bekämpning av insekter på...

Visa produkt
Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt
Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt
Harmonix Monitoring Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt