Argentinska myran

Print page
Argentine Ant
Latinsk namn: Linepithema humile
Livscykel: 60-90 dagar
Ägg: 2000-3000 stk
Storlek: 2,5 mm

Den Argentinska myran är utbredd i stora delar av världen. När den har funnit föda - det kan vara nästan vad som helst från frukt till insekter - bildar den rader av arbetare som samlar mat hem till boet. Gården är liten och under jord.

Deras framfart får stora konsekvenser för det lokala djurlivet, eftersom de förskjuter eller förstör lokala myrarter och andra insekter från de invaderade områdena. De är också ett allvarligt problem för jordbruket eftersom de förstör grödor och verkar för att skydda skadeinsekter.
Dessutom invaderar Argentina myran även trädgårdar och bostäder på sin eviga jakt efter mat.

Rekommenderade produkter

Insektsmedel

Maxforce® Quantum Myrdosa

Klar att använda

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt
Maxforce Quantum Insektsmedel

Maxforce® Quantum

Kontaktvätska eller gel

Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus

Visa produkt

Fjärilsmygga

Fjärilsmygga kallas också för badrumsflugor, eftersom det...

Visa mer

Svartmyra

Svartmyra är den vanligaste myrarten i Sverige.

Visa mer