Strimmig trägnagare

Print page
Latinskt namn: Anobium punctatum
Livscykel: 2-4 veckor
Ägg: Ca. 20-40 ägg per. hona
Storlek: 4 mm

Strimmig trägnagare allmänt känd som "Trämask". Det finns spår av skalbaggar i nästan alla äldre hus, men de lever även utomhus i de döda träden, staket, stolpar och andra oskyddade träprodukter.

Trädgårdsborre

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk -...

Visa mer

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Brunråtta

Brunråttan finns ofta utomhus och tenderar att leva på fält...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer