Trädgårdsborre

Print page
Latinskt namn: Phyllopertha horticola
Livscykel: Upp till 1 år
Ägg: Ca 14 st
Storlek: 20-23 mm

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk - inte minst på gräsmattor. Det är inte de vuxna skalbaggarna som utgör det största problemet för gräsmattan, utan deras larver som livnär sig på att äta gräsrötterna. När larverna livnär sig på gräsrötterna dör helt enkelt gräset och du får en trädgård med stora gula / bruna områden av dött gräs.

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Brunråtta

Brunråttan finns ofta utomhus och tenderar att leva på fält...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer