Tvestjärt

Print page
Latinskt namn: Forficula auricularia
Livscykel: 1 år
Ägg: Små klasar med 20-50 stk i varje
Storlek: 17,5 mm

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig i trädgårdar, fruktträdgårdar och plantskolor.
Tvestjärtar är mest aktiva på natten. De gömmer sig under dagen under stenar, eller om de kan hitta skugga och fuktighet. De äter främst växter, men även bladlöss, kvalster och kadaver.

Boklus

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Trädgårdsborre

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk -...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer

Brunråtta

Brunråttan finns ofta utomhus och tenderar att leva på fält...

Visa mer