Boklus

Print page
Latinskt namn: Liposcelis bostrychophila
Livscykel: Upp till 6 månader
Ägg: Ca. 200 ägg pr. hona
Storlek: 1-3 mm

Misstas ofta för kvalster och finns ofta i förpackningar och annat material. Stora angrepp sker oftast i varma och fuktiga miljöer eftersom boklusen behöver över 60% relativ fuktighet för att trivas.
På grund av boklusen kan även stora partier med korn förkastas.

Tvestjärt

Tvestjärtar finns i täta skogar, men är också mycket vanlig...

Visa mer
Långsprötad silverfisk

Långsprötad silverfisk

Ctenolepisma longicaudatum

Visa mer

Trädgårdsborre

En trädgårdsborre gör skada i trädgårdar och jordbruk -...

Visa mer

Trepunkterad skräpmal

Trepunkterad skräpmal lever i det vilda, och larverna finns...

Visa mer

Fläskängern

Fläskängern tillhör gruppen som man populärt brukar kalla...

Visa mer

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare som är allmänt känd som "Trämask".

Visa mer

Malariamygga

Malariamyggan är en mygga som lever i tropiska och...

Visa mer

Brunråtta

Brunråttan finns ofta utomhus och tenderar att leva på fält...

Visa mer