NYHET: Så här blir du av med råttor - även de resistenta

Ibland kan det vara svårt att kontrollera råttor även när med hjälp av alla vanliga knep. Detta kan orsakas av aversion, eller av att råttor är resistenta mot antikoagulantia som används i de flesta råttbekämpningspreparat. Detta motstånd är ärftligt och gör råttan immun mot det vanliga giftet, vilket gör det svårt att bekämpa råttor.

Print page Råtta äter fågelfrön

Men om råttorna inte dör direkt betyder det inte nödvändigtvis att de är resistenta. Det finns tre andra orsaker som kan ge någon form av tolerans:

  • Naturlig tolerans: Det behövs mycket gift för att döda råttan. Denna naturliga tolerans betyder inte att råttan är resistent.
  • Förvärvad tolerans: Om råttan inte konsumerar en dödlig dos, orsakar det en ökad tolerans för giftet istället.
  • Listighet: Råttan är listig, misstänksam och har ett bra minne. Om den misstänker att betet är giftigt lämnar den det ifred och hittar mat någon annanstans.

 

De 2 viktigaste sakerna att hålla i åtanke om råttbekämpningspreparat

De två viktigaste förutsättningarna för effektiv råttbekämpning är att preparatet ger en snabb lösning på problemet och att det är användbart med giftfritt bete.

Dina kunder vill inte vänta tills råttorna gnager sig in. Därför är det viktigt för dig att vara på plats när råttorna börjar angripa platsen. En undersökning med hjälp av ett giftfritt bete låter dig övervaka situationen och attackera råttorna när de är på språng. När råttorna är aktiva byts betet till ett effektivt preparat med samma smak för bekämpning av skadedjur. På detta sätt kommer råttorna att dö inom ett par dagar och angreppet kommer att avta. Sedan kan du återgå till övervakning och vara redo om råttorna återvänder. 

Klicka här för att läsa mer om råttor och råttbekämpning i allmänhet

 

Kontroll av resistenta bruna råttor med Harmonix® Rodent Paste

Harmonix Rodent Paste produktbillede 

Om du vill ha ett preparat för bekämpning av skadedjur som har exakt dessa egenskaper och som också är effektivt mot bruna råttor, inklusive resistenta, rekommenderar vi Harmonix® Rodent Paste. Produkten är baserad på vegetabiliska oljor, som är mycket attraktiva och välsmakande för råttor, precis som vårt giftfria bete, Harmonix® Monitoring Paste och vårt traditionella råttgift Racumin® Paste. 

Till skillnad från andra produkter innehåller Harmonix® Rodent Paste en ny aktiv ingrediens, kolekalciferol. Det finns därför ingen resistens mot det och råttorna dör inom 2–3 dagar efter att de har konsumerat det. Det betyder att du kan kontrollera en råttangrepp snabbare än med antikoagulantia. I många fall elimineras angreppet helt inom så få som sju dagar.

Som skadedjursbekämpare bör du använda Harmonix® Rodent Paste som en av komponenterna i en ansvarig strategi för integrerad skadedjurshantering (IPM). I vanliga fall använder du produkten växelvis med andra preparat (t.ex. Harmonix® Monitoring Paste) för att övervaka och förebygga råttproblemet. På så vis blir Harmonix® Rodent Paste ännu ett verktyg i din verktygslåda som du kan använda för att bli av med råttor.

 

Mindre bete utan att påverka effektiviteten

Många råttgift och råttbekämpningspreparat kommer i tjockväggiga plastkärl. För Harmonix® Rodent Paste, har vi istället valt plastpåsar, vilket minskar plastförbrukningen med upp till 80 %.

Samtidigt minskar produktkonsumtionen med ca. 50 % jämfört med traditionella råttgift. Naturligt, med samma höga effekt. Beredningen kommer i 20-gramspåsar, som möjliggör enkel dosering och flexibel användning.

Slutligen är det värt att nämna att Harmonix® Rodent Paste inte klassificeras som farligt. För dig som skadedjursbekämpare är det en mycket säker produkt att hantera.

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Om råttorna inte dör direkt betyder det inte nödvändigtvis att de är resistenta