Vägen till framgång i din råttbekämpning

Råttor betraktas ofta som skadedjur som aktivt måste bekämpas med fällor eller genom kemisk bekämpning. Råttor kan föröka sig dramatiskt inom en kort tidsperiod, gnaga sig in nästan överallt och bidra till spridningen av sjukdomar som kan drabba både människor och husdjur (t.ex. salmonellos eller leptospiros). Dessutom koloniserar de ofta byggnader, kontor och bostäder utan att märkas. När de upptäcks beror det ofta på att problemet redan har blivit omfattande.

Print page Råtta

Fakta om råttor som skadedjur

De två arterna av råttor

Först och främst finns det två arter av råttor: brun och svart.

 

Brun råtta
Rattus norvegicus

Svart råtta
Rattus rattus

Längd:

Ca. 25 cm

Ca. 20 cm

Färg:

Brun

Gråbrun (kan variera från svart till mycket ljus)

Vikt:

200-400 g

100-200 g

Svans:

Kortare än kroppen

Längre än kroppen

 

Öron:

Korta, breda och täckta med kort hår

Större, genomskinliga och hårlösa

 

Brun rotte på hvid baggrund Sort rotte på hvid baggrund

Den bruna råttan är den vanligaste och har fått sitt namn efter pälsens färg. Den växer till ca. 25 cm och väger normalt 200–400 g när den är fullvuxen. Den bruna råttans svans är ljusare på undersidan och kortare än huvudets och kroppens totala längd. Nosen är kort och öronen korta och breda, med korta fina hårstrån. Den lever i ca. ett år och kan producera 4 till 12 ungar per kull 5–7 gånger om året från 3 månaders ålder. I praktiken innebär detta att ett par bruna råttor under optimala förhållanden kan producera över 800 råttor inom ett år.

Den svarta råttan kallas också för husråtta. Den är mindre vanlig och något mindre än den bruna råttan (ca 20 cm och 100–200 g). Faktum är att den bruna råttan nästan helt har trängt undan den svarta. På samma sätt som den bruna råttan är dess päls ofta gråbrun, men färgen kan variera från helt svart till mycket ljus. Jämfört med den bruna råttan har svansen en enhetlig färg och är längre än längden av huvudet och kroppen tillsammans. Dess öron är också större, genomskinliga och hårlösa, medan nosen är lång och spetsig.

3 nödvändiga förutsättningar för att en råtta ska bo i en byggnad

  1. Råttan måste ha tillgång till färskvatten.
  2. Det måste finnas något att äta. Råttor är allätare och äter både växtbaserade och djurbaserade livsmedel, spannmål, foder, insekter, ägg, skräp och många andra saker. Råttan behöver äta ca 10 % av sin kroppsvikt per dag för att överleva.
  3. Råttan behöver ett torrt bo. I byggnader kan råttor leva på vinden, innanför väggar och under golven, men föredrar i allmänhet platser där de är skyddade mot fiender, t.ex. i avloppen.

4 snabba fakta om råttor

To brune rotter på bræt

1. En råtta kan ta sig igenom hål så små som ett tvåkronorsmynt och kan gnaga sig in, ut eller genom allt som är mjukare än tänderna. Det betyder att de kan gnaga hål i allt mjukare än järn, t.ex. tegel, kablar, plast, trä och många metaller. Den behöver bara kunna nå materialet med tänderna.

2. En råtta är bra på att både simma och gräva. Det betyder att den kan ta sig långa sträckor och kan gräva sig från ett avlopp upp i en byggnad. Bruna råttor kan till exempel gräva tunnlar som är flera meter långa och kan skjuta bort ett avloppsgaller på 1,2 kg för att komma in.

3. Råttor är nyfikna och misstroende på samma gång. Därför gnager de på saker för att undersöka dem, men är försiktiga med nya fällor och råttgift. De lär sig också snabbt av sina misstag. Om de äter något nytt som får dem att må dåligt inom 6–7 timmar kommer de utifrån dess lukt och smak att avstå från liknande mat i framtiden. Därför måste råttbekämpningsåtgärder ta hänsyn till råttornas förmågor och listiga beteende.

4. En råtta sprider sin urin och avföring vart den än går. Ibland kan råttor ha speciella platser som de föredrar att använda som toalett. Råttan kan sprida infektion och bakterier [sic] runt våra hem genom både sin spillning och även genom att den bara är närvarande. Bland andra sjukdomar sprider den salmonellos och leptospiros, som är överförbara till både människor och husdjur.

 

Rekommendationer för professionell bekämpning av skadedjur

Det är viktigt att bekämpa råttor och göra det effektivt och säkert för att skydda människor och byggnader mot skadedjur. Det är också minst lika viktigt att övervaka situationen. Som nämnts ovan är råttorna smarta och kan snabbt föröka sig i stort antal. Därför rekommenderar vi permanent övervakning av utsatta byggnader och områden som använder giftfritt bete, som helt enkelt ersätts med skadedjursbekämpningspreparat vid behov.

Övervakning med giftfritt bete

Harmonix Monitoring Paste produktbillede

Det är ofta okänt hur allvarligt ett råttproblem är, eller om det alls finns. Det är här ett giftfritt bete kan hjälpa. Med en rik smak och näringsrika lockar betet till sig råttor som äter det och rör sig runt i byggnaden. Betet innehåller en fluorescerande substans, som efter att de har förtärt den kan detekteras i råttans spillning och tassavtryck med hjälp av en blacklight-lampa. Det ger skadedjursbekämparen en uppfattning om angreppets omfattning, var råttorna gillar att äta och vart de rör sig efter det, t.ex. till deras viloplatser. Du kan till exempel använda Harmonix® Monitoring Paste, som är en giftfri pasta som kan användas som spårämne och giftfritt bete för råttor och andra gnagare. När du väl vet att det finns råttor kan du byta till preparat för bekämpning av skadedjur eller fällor för att bekämpa råttorna.

Läs mer om fördelarna med övervakning med ett giftfritt bete här.

 

Råttkontroll med råttgiftt

Racumin-Pasta-Danmark

 

När du väl vet att råttbekämpning krävs, kan du vidta åtgärder mer effektivt med hjälp av kemikalier eller fällor. Fördelen med råttgifter är att de inte behöver kontrolleras dagligen och verkar under en lång period och på flera råttor samtidigt. Råttfällor kan återanvändas och dödar visst råttor, men bara några i taget.

Oavsett ditt val vet du nu de mest angripna platserna och kan attackera exakt där råttorna finns. Om du byter till ett giftigt bete med samma smak, lukt och utseende, som t.ex. Racumin® Pasta, kommer råttorna redan ha lärt sig att lita på den maten. De vet att det är näringsrikt och ofarligt, så de äter det gärna. Eftersom giftet tar flera dagar att verka, lyckas råttan äta mycket bete och konsumera en dödlig dos av råttgiftet.

När aktiviteten har avtagit och råttorna har dött har råttbekämpningsåtgärderna lyckats och du kan återgå till övervakning med Harmonix® Monitoring Paste.

Ibland vägrar råttorna det giftiga betet, t.ex. eftersom de lär sig att det är giftigt. I sådana fall, eller som ett komplement till betet, kan du använda andra kontrollåtgärder som fällor eller Racumin® Foam.

Racumin-foam-danmark

Sprid skummet i de angripna områdena, såsom hålrum och VVS-installationer. Den fastnar på råttans päls och konsumeras när råttan rengör sig. Skummet är stabilt i 1,5–2 veckor men förblir effektivt under en längre period.

 

Hur man kontrollerar resistenta bruna råttor

Harmonix Rodent Paste produktbillede

Vissa råttor föds med ärftligt naturligt motstånd mot giftiga råttbekämpningspreparat. Det betyder att de är toleranta mot antikoagulantia, som används i de vanligaste preparaten. Således är normal råttkontroll ineffektiv mot denna råttpopulation. Om så är fallet, kan du istället använda Harmonix® Rodent Paste, som innehåller en ny aktiv ingrediens.

Ärftligt motstånd bör inte förväxlas med naturlig tolerans, som råttor har för små mängder gift, eller med förvärvad tolerans efter flera små doser. Motstånd har inget att göra med råttornas naturliga misstro mot nya saker eller livsmedel som får dem att må dåligt.

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Råttbekämpningsåtgärder måste ta hänsyn till råttornas förmågor och listiga beteende.