Bergsyra

Print page
Latinskt namn: Rumex acetosella

Blomma: Blommorna sitter i små klasar i en löst strukturerad topp. Blomställningen är gles och har rödaktiga färger.

Bladen: Breda basala blad med spjutlikt utböjda flikar. Grågröna blad på båda sidor.

Blomstingstid: juni - augusti
 
Spridning: Bergsyran finns både i fält, längs vägar, sandmarker och i trädgårdar. det är en lågväxt flerårig ört.

Fingerört

Fingerörten är ett växtsläkte inom familjen rosväxter och...

Visa mer

Styvmorsviol

Styvmorsviol trivs särskilt på sura och neutrala jordar och...

Visa mer

Raps

Raps odlas oftast, men har också börjat växa på andra...

Visa mer

Fetmållor

Fetmållor är ett släkte av amarantväxter. De trivs oftast i...

Visa mer

Klöver

Klöver är en väldigt vanlig växt. Den växer ofta på ängar,...

Visa mer

Röllike

Växten finns både i torra eller fuktiga marker, dvs. nästan...

Visa mer

Levermossa

Levermossa hittas praktiskt taget överallt på marken och är...

Visa mer

Kamomill

Visa mer

Plister

Plister åtefinns oftast på vanliga näringsrika jordar som...

Visa mer

Förgätmigej

Förgätmigej har odlats under lång tid som en prydnadsväxt i...

Visa mer

Rödlomme

Visa mer

Trampört

Visa mer

Kanadabinka

Små korgar av blommor samlas i en förgrening toppar. Varje...

Visa mer

Åkertistel

Åkertistel växer på jordbruksmark och strandvallar och är...

Visa mer

Våtarv

Våtarvens blommor är små med fem vita djupt kluvna...

Visa mer

Veronika

Veronika är en stor växtfamilj med omkring 450 arter. De...

Visa mer

Vallmo

Blommorna växer upprätt, antingen enskilt eller tillsammans...

Visa mer

Tusensköna

Flerårig planta som gärna växer på öppna, fuktiga och...

Visa mer

Åkerviol

Åkerviolen växer på åkrar och odlad mark, men också på berg...

Visa mer

Groblad

De växer vilt vid vägkanter och på gångstigar. Groblad är...

Visa mer

Korsört

Visa mer

Rotfibbla

Rotfibbla kännetecknas igenom att den har en rosett av...

Visa mer

Maskros

Maskrosen är mycket vanligt i hela Sverige. Den förekommer...

Visa mer

Ängssyra

Ängsyra är vanligt i hela Sverige längs vägkanter, i...

Visa mer

Dunört

Dunörten växer i diken, stränder, banvallar och...

Visa mer

Hönsarv

Hönsarv växer i alla slags biotoper, i skogar, ängsmark,...

Visa mer