Mossa

Print page
Latinskt namn: Bryophyta

Spridning: Mossa är en enkel primitiv vintergrön växt som inte har rötter. Därför växer mossa oftast i fuktiga miljöer. Mossa fortplantar sig genom sporer.
De har ett antal gemensamma egenskaper som gör dem lätta att känna igen - även om de kan vara mycket olika.

Mossa är i allmänhet små mjuka växter som är typiskt 1-10 cm höga, även om vissa arter är större. De växer mestadels som tätta kuddar eller marktäckare. Många arter vill endast växa på fuktiga och skuggiga platser, medan andra tål ljus, öppen och ibland torr miljö.

Mosser är en mycket utbredd växtgrupp som finns i nästan alla svenska utemiljöer.