Print page Ogräsmedel

Logo®

Ogräsmedel

Logo®

Print page

Produktöversikt

Bredspektrad ogräsbekämpning i odlingar av julgran och prydnadsgrönt samt i plantskolor.

Produktbeskrivning

Logo® är registrerat i Sverige för ogräsbekämpning i odlingar av julgran och prydnadsgrönt samt i plantskolor. Flera års användning i Danmark har visat mycket god effekt mot de flesta ogräs. Detta bekräftas också av flera års försök.

Användningsområde

Logo® är ett mycket bredspektrat ogräsmedel för bekämpning av en lång rad svårbekämpade grässorter, inklusive kvickrot och bredbladigt ogräs.

Verkningssätt och synlig effekt

Logo® innehåller de aktiva substanserna foramsulfuron och jodosulfuron, som båda tillhör gruppen sulfonylurea. Produkten upptages i första hand genom ogräsets blad. Därefter transporteras den vidare in i växtens celler. De aktiva substanserna verkar genom att hämma bildningen av enzymerna isoleucin och valin. Ogräset slutar växa några dagar efter behandling. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna, ogräset kollapsar för att vissna ned under påföljande två till fyra veckor.

Långtidseffekt

Under gynnsamma förutsättningar kan en behandling med Logo® ge mer än 90% effekt mot en lång rad gräsarter, inklusive kvickrot, vitgröe, rajgräs samt de flesta örtogräs. Erfarenheterna från praktisk användning har visat att en behandling med Logo® hindrar ogräsfrö att gro i två till tre månader.

Fördelar:
• Ogräsmedel för användning i odlingar av julgranar och prydnadsgrönt samt i plantskolor
• Bekämpar både gräsogräs och örtogräs
• Effekt i 2-3 månader
• Används precis innan knoppbrytningen när ogräset är i störst tillväxt

Fakta:

• Verksamt ämne: Foramsulfuron 30 vikt%, Jodsulfuron 1 vikt%
• Emballage: Logo® 350 g + LogoOil 5 liter

Användning & Säkerhet

Dosering och besprutning

150 g/ha plus 2 liter LogoOil/ha Logo® skall alltid blandas med rekommenderad mängd LogoOil Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Liknande produkter

Svampmedel

Exteris® Stressgard®

Suspensionskoncentrat

Fungicid mot dollar spot (myntfläcksjuka) och snömögel på...

Visa produkt