Indisk mjölmott

Print page

Latinskt namn: Plodia interpunctella
Livscykel: minst 25 dagar
Ägg: Upp till 300 st
Storlek: 12,5 mm

Ett lagrings skadedjur som angriper allt från spannmålslager, kvarnar till torkade livsmedel. Kräver mer än 25% luftfuktighet för att föröka sig.
Larverna livnär sig på spannmål och att förstöra spannmål, men larvernas spinn kan också orsaka stora skador.

Fästing

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur....

Visa mer