Mattbagge

Print page

Latinskt namn: Anthrenus verbasci
Livscykel: 1-3 år
Ägg: Ca.40 ägg pr. hona
Storlek: 4,5 mm

De vuxna skalbaggar ses oftast under våren och sensommaren. Utanför kan de hittas i olika blommande växter där de äter nektar. Larverna lever mestadels av samma typ av mat som mattbaggarna. Äggen läggs oftast i fågelbon, musbon eller andra djurbo som innehåller fjädrar, dun och liknande. Det kan också leva inomhus i textilier, pälsar, insektssamlingar och uppstoppade djur.