Spyfluga

Print page
Latinskt namn: Calliphora erythrocephala
Livscykel: Ca 15-25 dagar
Ägg: 500 ägg under en period av 3-4 dagar
Storlek: 25 mm

Den svenska insektsvärlden innehåller många spyflygearter som alla normalt vistas utomhus. De valigast förekommande spyflugorna är arter av släktet Calliphora (de stora blå) och Lucilis arter (den något mindre, grön metall glänsande).
Spyflugor kan lukta sig till kött, fisk och kadaver på många kilometers avstånd. De lägger sina ägg, den så kallade spyan, på döda djur eller annat ruttnande organiskt material som avföring, ost eller liknande.

På grund av sin livsstil med ruttnande organiskt material, så är spyflugorna i hög grad betydelsefulla faktorer för en mängd olika skadliga sjukdomar. De överför sjukdomar och bakteriella infektioner till både människor och djur.

Husfluga

Husflugan är nu utbredd över hela världen, och på vissa...

Visa mer

Husmus

Husmusen är korthårig och färgen varierar från ljusbrunt...

Visa mer