Vägglöss

Print page
Latinsk namn: Cimex lectularis
Livscykel: Upp till 50 dagar
Ägg: Upp till 200 pr. hona
Storlek: 5-6 mm

Vägglusen är en fästing som livnär sig på blod och har inga vingar. Den är ett utpräglat nattdjur och på dagtid gömmer den sig i sprickor och springor. Det finns 75 olika typer av vägglöss, men endast en av dessa suger blod från människor nämligen "Cimex Lectularis" som den heter på latin.
Det är ingen risk att få överfört sjukdomar från vägglössen, men de kan orsaka svullnader och klåda som ett loppbett.