Print page Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Insektsmedel

K-Obiol® ULV6

Print page

Produktöversikt

Färdigblandad insekticid för skydd av spannmålen

Produktbeskrivning

K-Obiol® ULV6 är en flytande färdigblandad insekticid för skydd av spannmål. Behandlingen av spannmålen sker vid inlagring eller i samband med utskeppning. Endast för sluten användning med applikationsutrustning särskilt avsedd för ändamålet.

K-Obiol® ULV6 påföres med ett lågtrycksmunstycke, som placeras över transportbandet, eller i elevatorn. Specialutrustning kan köpas för montering på transportutrustningen. Behandlingen av spannmålen bör utföras så nära det slutliga lagret som möjligt.

Knockdown-verkan av formuleringen inträffar när skadeinsekter som är aktiva, kommer i kontakt med medlet eller äter av det behandlade spannmålen. Kontrollerande effekt upp till 8 veckor. Effekten gäller även för skadeinsekter som befi nner sig inne i spannmålen, när de kryper ut.

Verksamma ämnen:

- Deltametrin 6 g/liter

- Piperonylbutoxid 54 g/liter

Förpackning: 15 liter

Dosering:

Tillsätt 4,2 liter K-Obiol® ULV6 till 100 ton spannmål.
En behandling per parti.

Högst en behandling per år.

Användning & Säkerhet

Använda var

På spannmål vid inlagring eller utskeppning

Dosering och besprutning

Tillsätt 4,2 liter K-Obiol® ULV6 till 100 ton spannmål.
En behandling per parti.

Högst en behandling per år.

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen.