Print page Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Insektsmedel

K-Obiol® EC 25

Print page

Produktöversikt

Professionell bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager.

Produktbeskrivning

K-Obiol® EC 25 är en flytande insekticid för professionell bekämpning av skadedjur i spannmålslager. Den kännetecknas av en snabb knockdown och varaktig effekt mot en lång rad skadevållare, såsom kornvivel, risvivel, kastanjebrun mjölbagge, khaprabagge, sågtandad plattbagge, majsmal, majsvivel, korintmott och indiskt mjölmott. Medlet verkar när insekterna kommer i kontakt med den behandlade ytan.

En behandling om året är tillräcklig

Långtidsverkan av behandlingen beror på vilken utrustning som används vid behandlingen och hur rena de behandlade ytorna är. Lämplig utrustning är dimaggregat eller ryggspruta med lågtrycksmunstycke.

Fördelar:
• Förebygger angrepp av skadedjur
• Snabb knockdown-effekt

Fakta:
• Verksamt ämne: Deltametrin: 25 g/L, Piperonylbutoxid: 225 g/L
• Emballage: 1 liter

Användning & Säkerhet

Använda var

Tomma spannmålslager

Dosering och besprutning

Grova ytor: 30 ml upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 50 m2 yta. (1 liter räcker till ca 1.600 m2)

Jämna ytor:
60 ml upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 100 m2 yta. (1 liter räcker till ca 1.600 m2) Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som
anges i märkningen.