Så blir du av med myrorna – 9 tips!

Vi ger dig nio konkreta tips på hur du blir av med myror. Tänk långsiktigt och gå till botten med det stora problemet med de små skadedjuren.

Print page
 • Lär känna din fiende
  Det finns 4 000 arter av myror, även om vi i Europa talar om fyra huvudarter. Alla kolonier är olika på sitt unika sätt. För att effektivt få bukt med problemet är det viktigt att du tar reda på vilken art du har att göra med, var kolonin är belägen och var de letar föda.
 • Ge myrorna det de vill ha
  Olika arter föredrar olika typer av föda. Vissa föredrar kolhydrater, andra proteiner och en tredje socker. Genom att analysera vilken art du har att göra med kan du effektivare locka kolonins matjägare till ditt bete.
 • Håll koll på kalendern
  Många arter föredrar en mer proteinrik föda under våren då larverna utvecklas, för att sedan övergå till att få sug efter kolhydrater för att optimera sina energinivåer.
 • Använd ett brett bete
  Genom att använda ett bete som innehåller flera olika typer av födoämnen, som Envu Maxforce Quantum, blir inte analysen lika avgörande. Det är registrerat som behandling mot två specifika arter, men är effektivt oavsett vilken av de nordiska myrarterna du har att göra med och oavsett tid på året. Det fungerar lite som ett buffébord för alla typer av myror.
 • Börja tidigt
  Påbörja din användning av bete tidigt på våren. Oavsett om det är en typ av koloni med en eller flera drottningar är det viktigt att så tidigt som möjligt kontrollera dess utveckling.  Ju fler ägg drottningen hinner lägga, desto större blir problemet du måste behandla. Och kolonier med flera drottningar växer exponentiellt i och med att fler drottningar föds och i sin tur lägger nya ägg. Genom att tidigt slå ut en eller flera drottningar minskar problemet avsevärt och chansen att slå ut kolonin som helhet ökar markant.
 • Gå till roten med ditt problem
  Genom att använda gel-bete, som Envu Maxforce Quantum, i stället för spray, kommer du åt själva kolonin och inte bara den del som rör sig ovan mark. De myror du ser i fastigheten eller på omgivande tomtmark är bara 5–10 procent av den totala kolonin, som finns i marken eller myrstacken. Sprayer dödar myror snabbare, men då bara dem som exponeras direkt för sprayen. Gel fungerar så att de myror som samlar föda ovan mark tar med sig av betet in i kolonin och där exponeras även övriga myror för de dödande ämnena. Även drottningen får sin föda genom arbetsmyrorna som samlar föda och du har på så sätt chans att nå henne också. Gelen fungerar som en trojansk häst.
 • Tänk på minsta motståndets lag
  Myrorna som samlar föda vill inte gå längre än nödvändigt för att hämta föda och de vill inte leta på nya ställen så länge de har en pålitlig födokälla. Så gör det lätt för dem genom att placera betet i deras naturliga gångvägar, helst så nära kolonin som möjligt. Se till att det alltid finns bete att hitta så att myrorna fortsätter komma tillbaka. Medlet dödar inte direkt, så myrorna hinner transportera stora mängder bete till boet innan de upptäcker att det är skadligt. Om du hittar själva kolonin kan du rent av droppa bete direkt ner i boet.
 • Skydda ditt bete
  Se till att betet inte försvinner på annat sätt än via de myror det är avsett för. Använd betesboxar som skyddar gelen från väder och vind, från oavsiktlig bortstädning och liknande. Använder du inte boxar bör du tänka på att välja en plats som är skyddad från regn och som inte har en absorberande yta
 • Tänk på miljön
  Genom att använda gel istället för spray påverkar du miljön i betydligt mindre utsträckning. Spray måste appliceras i större mängder och över större ytor. Gelen innehåller små mängder gift och är mer målspecifik. Påverkan på miljön, utöver själva myrkolonin, är minimal.