Nu är du expert på myror!

Att bekämpa myror är den absolut svåraste formen av skadedjursbekämpning som finns. Det beror delvis på att myrorna i myrkolonierna är så många, men också på att myrbona är belägna på så svåra ställen. Det finns flera olika myrarter i Sverige och det finns inget enskilt medel som bekämpar alla myror.

Print page myror

Hur ska man gå tillväga för bekämpa myrorna på ett systematiskt sätt?

Lär känna din fiende

De vanligaste arterna i Sverige:

Svart myror                                  
Lasius niger
Faraomyror
Momomorium pharaonis
   
 • Angriper byggnadsgrunder
 • Monogyna arter
 • Kan invadera restauranger och sjukhus
 • Polygyna arter

Skillnader mellan monogyna och polygyna arter:

Monogyna arter:

 • Enskilda bon.
 • Endast en drottning per bo som tryggar hela reproduktionen.
 • Drottningen är helt beroende av arbetsmyrorna för att få föda.

Polygame arter:

 • Flera sammankopplade bon.
 • Det finns flera bon och en drottning som är ansvarig för reproduktionen i varje bo.
 • Drottningarna är beroende av arbetsmyrorna för att få föda.
 • Men för att bekämpa invasionen kan det krävas flera olika behandlingar, eftersom
  bona är sammankopplade – var uppmärksam under behandlingen.

Varför bör du lära dig mer om myror

Därför att det senaste inom myrbekämpning är riktade lockmedel som fungerar utmärkt
för att bekämpa väldigt stora mängder skadliga myror.

Det svåra är att det inte är alla myror som nappar på alla lockmedel, och att känna till vad
de föredrar är avgörande för en effektiv bekämpning. För att göra det ännu svårare är vissa
lockmedel mer attraktiva vid olika tidpunkter på året.
Det beror på kolonins utvecklingsstadium och vilken typ av föda de behöver.

Om allt går enligt planerna gör myrorna grovjobbet och tar med sig den dödande substansen
direkt till kolonin.

Det tar tid att utrota myrkolonier – hjälp kunderna att förstå

Myror intar flytande föda och kan inte äta fast föda. Om man ger dem fast lockfoder bär de
tillbaka det till kolonin till larver som håller på att utvecklas. Larverna har enzymer som löser
upp fast föda till en vätska som de matar resten av kolonin med via orala sekret.

Denna process tar tid, men överföringen av den aktiva komponenten minskar kolonin och kan
helt förstöra kolonins förmåga att växa och överleva.

Tyvärr ser kunder fortfarande aktivitet hos myrorna under en lång period. Det är ofta då de
ringer och de ber om hjälp. Hjälp dem att förstå processen eller vidta åtgärder för att uppnå
omedelbara resultat.

Kan man inte använda lockmedel separat utan tilläggsbehandlingar

   
Jo, det kan man. Ibland är det det enda rekommenderade alternativet för bekämpning av myror. Faraomyror är exempelvis sådana att de behöver bekämpas enbart med lockmedel. Kolonier med faraomyror har flera drottningar, och om de blir störda särar drottningarna på sig från en koloni till många utspridda kolonier. Myrproblemet har precis multiplicerats exponentiellt. I en extremt känslig miljö som i ett sjukhus är enbart lockmedel ofta det enda möjliga alternativet.

Hur kommer IPM in i bilden när man väljer metod att bekämpa myror?


 •      Lägg Maxforce Quantum på myrspåren och på ställen där det inte städas bort.

 • Försök att lägga Maxforce Quantum där det snabbt hittas av myror på jakt efter föda.
 • Informera kunderna om att de inte ska använda insektssprej eftersom det minskar
  behandlingens effektivitet.
 • Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
 

Helt enkelt det bästa mot myror.

 
 • 300 klickar med lockmedel per patron med 100 mg per klick med lockmedel.
 • Enkel och tidssparande applicering med appliceringspistol.
 • Undvik exponering för koncentrat.
 • Bevisad effektivitet i känsliga utrymmen som skolor, sjukhus och i livsmedelsindustrin.
 • Registrerat för svartmyror och faraomyror i Sverige.

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och
produktinformationen före
användning. Observera alla varningsfraser och symboler.