Insektsbekämpning

K-Othrine® Partix– professionell insektsbekämpning

Nu kan du bekämpa många olika insekter med bekämpningsmedlet K-Othrine® Partix. Den nya Partix™-formuleringen gör det möjligt att bekämpa insekter på alla slags ytor, vilket ger konsekventa och imponerande resultat varje gång.

Print page Grafik af Partix fomuleringen

K-Othrine® Partix är ett innovativt bekämpningsmedel som:

  • Effektivt bekämpar ett brett spektrum av krypande insekter, inklusive vägglöss
  • Kan användas på alla typer av ytor – även porösa ytor som exempelvis trä, gips och betong.
  • Aktivt i upp till 12 veckor
  • Lämnar varken fläckar eller lukt

 

Dokumenterad effekt

K-Othrine®  Partix är godkänt för allmän insektsbekämpning av krypande insekter med bevisad effekt mot husfluga, spindel, vägglöss, tysk och amerikansk kackerlacka samt utomhus bekämpning av getingbon. Den höga effekten beror på att produkten är aktiv i upp till 12 veckor och att den kan sitta kvar på alla typer av ytor.

K-Othrine® Partix innehåller en speciell formulering där den aktiva ingrediensen är integrerad i cirka 10 gånger större och fastare partiklar jämfört med traditionella formuleringar. Partiklarna är därför så stora att de inte försvinner in i ytans sprickor och springor utan lägger sig ovanpå ytan, vilket gör att produkten lättare kommer i kontakt med insekterna. 

Partix-formuleringen jämfört med traditionell SC-formulering

Dessutom kan partiklarna i K-Othrine® Partix skydda den aktiva ingrediensen mot miljöpåverkan, vilket förlänger partiklarnas livslängd. Effekten varar i upp till 12 veckor, vilket ökar chanserna för att bli av med hela skadedjursproblemet.

Modellen nedan visar effekten av K-Othrine® Partix en månad efter applicering på porösa ytor.

K-Othrine Partix dödlighet över tid

Korrekt dosering och blandning

K-Othrine® Partix levereras i en doseringsvänlig flaska som ger en mer exakt mätning jämfört med traditionella flaskor. Förpackningen gör att du kan dosera produkten direkt i flaskans inbyggda doseringsbehållare. På så sätt undviker du att blanda mer än du behöver. Läs alltid etiketten för korrekt dosering och blandning.

K-Othrine Partix doseringsmetod

 

Blandning: När du har hittat rätt doseringsmått på etiketten blandar du ut produkten:

  • Se alltid till att sprutan är ren.
  • Fyll sprutan med hälften av den angivna mängden vatten.
  • Tillsätt försiktigt den angivna mängden K-Othrine® Partix
  • Tillsätt sedan resten av vattnet och rör om.  

OBS: Blanda aldrig mer än du behöver och förvara inte blandingen över natten.

 

Appliceringssätt och användning:

Blandningen ska appliceras i en hand- eller ryggspruta där spruthuvudet har en droppstorlek som är större än 100 μm, vid ett lågt tryck på 1–3 bar. Detta är viktigt att observera för att undvika aerosolbildning. Dessutom får sprutbredden inte överstiga 10 cm.

Produkten kan användas på alla ytor samt i sprickor och springor. Produkten lämnar varken fläckar eller lukt efter sig, så du behöver inte oroa dig för att skada ytor som textilier eller omålat trä.

 

OBS: Produkten får INTE användas på områden och ytor som rengörs med vatten. Dessutom får produkten inte komma i kontakt med regn/vatten utomhus. Om produkten ska användas utomhus måste marken täckas så att eventuellt spill av produkten kan samlas upp.

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

K-Othrine® Partix är godkänt för allmän insektsbekämpning av krypande insekter med bevisad effekt mot husfluga, spindel, vägglöss, tysk och amerikansk kackerlacka samt utomhus bekämpning av getingbon.