Nu kan du själv bekämpa råttor

Om du har genomgått växtskyddsutbildning (klass 1L) kan du nu ansöka online om tillstånd att hantera Harmonix® Rodent Paste och Racumin® DUO (klass 1 So) hos Arbetsmiljöverket. Som lantbrukare har du alltså nu möjlighet att bekämpa råttor själv när du ska skydda din gård.

Print page Råtta tittar ut under en stentrappa

Det är bara några få produkter som blivit godkända att få användas av personer med klass 1L behörighet. Bland dessa medel finns Harmonix® Rodent Paste och Racumin® DUO. 

Du kan hitta etiketter, säkerhetsdatablad och mer aktuell information här och här.

Du kan också kontakta: Magnus Rosander, Technical Sales Manager, på tel: 0768 678 667 eller e-mail: magnus.rosander@bayer.com

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.