Nu kan du själv bekämpa råttor

Om du har genomgått växtskyddsutbildning (klass 1L) kan du nu ansöka online om tillstånd att hantera Racumin® Pasta (klass 1 So) hos Arbetsmiljöverket. Som lantbrukare har du alltså nu möjlighet att bekämpa råttor själv när du ska skydda din gård.

Print page
Rat

Det är bara några få produkter som blivit godkända att få användas av personer med klass 1L behörighet. Bland dessa medel finns Racumin® Pasta, som är ett antikoagulerande bruksfärdigt bete. Pastan är mycket attraktiv för råttor och möss och fungerar i både torra och fuktiga miljöer.

  • låg risk för sekundär förgiftning
  • innehåller bittermedlet BitrexTM för att förhindra oavsiktligt ätande
  • användning i åverkanssäkra betesstationer - inomhus och utomhus omkring byggnader

Du kan hitta etiketter, säkerhetsdatablad och mer aktuell information här.

Du kan också kontakta: Magnus Rosander, Technical Sales Manager, på tel: 0768 678 667 eller e-mail: magnus.rosander@bayer.com


Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.