Bekämpa möss och råttor med ett välsmakande bekämpningsmedel

Ett stort och välkänt problem för många skadedjursbekämpare är att få råttor och möss att äta det utlagda bekämpningsmedlet. Råttor och möss är av naturen misstänksamma mot nya miljöer och födoämnen, vilket är en utmaning i samband med bekämpning. Bara det att en ny foderstation sätts på plats kan göra dem skygga så att de inte närmar sig den nya miljön.

Print page råtta tittar ut genom hålet i kartongen

Om gnagaren ändå närmar sig foderstationen kan den utveckla motvilja mot att äta det valda bekämpningsmedlet om den inte gillar produkten eller har upplevt obehag efter att ha fått i sig den. Vid bekämpning av råttor och möss är det därför viktigt att vara uppmärksam på om det förekommer att de gnagare som ska bekämpas inte vill äta produkten.

I så fall kan skadedjursbekämparen testa eller justera bekämpningsmetoden genom att

  • använda ett välsmakande bekämpningsmedel med en annan konsistens, t.ex. att gå från spannmålsblock till pasta,
  • undersöka om alternativa födokällor har eliminerats eller minskats så mycket som möjligt,
  • bära handskar när bekämpningsmedlet hanteras för att undvika människolukt på produkten.

 

Bevisad effekt med Harmonix® Rodent Paste

När man vill få råttor och möss att äta det använda bekämpningsmedlet kan Harmonix® Rodent Paste rekommenderas. Produkten har en unik sammansättning baserad på vegetabiliska oljor som råttor och möss uppfattar som mycket lockande och välsmakande. Dessutom har den en annan typ av formulering än t.ex. spannmålsblock, eftersom produkten har en pastaliknande konsistens, vilket gör den mjukare och därmed lämplig att äta för råttor och möss.

Välsmakande bekämpningsmedel är effektiva eftersom gnagaren äter tillräckligt mycket av produkten så att den når önskad effekt.

Harmonix® Rodent Paste innehåller en ny och effektiv formulering baserad på ämnet kolekalciferol, som är en snabbverkande och mycket effektiv rodenticid utan antikoagulerande ämnen. Efter bara några dagar har möss och råttor fått i sig den dödliga dosen och slutar att äta produkten – på så sätt uppnås en stop feeding-effekt.

Tester med Harmonix® Rodent Paste visar att produkten har en effektiv verkan på möss och råttor. Även om gnagarna äter mindre av produkten uppnås samma resultat som med andra produkter på marknaden. I många fall kan råttor och möss bekämpas på bara sju dagar.

Diagram från laboratorieexperiment som illustrerar dödlighet bland möss som har intagit Harmonix gnagare

En ansvarsfull lösning

Harmonix® Rodent Paste innehåller det aktiva ämnet kolekalciferol, vilket säkerställer en snabb, säker och effektiv bekämpning av gnagare.

På grund av stop feeding-effekten äter möss och råttor mindre av det utlagda betet. Det gör att förbrukningen minskar med upp till cirka 50 % jämfört med traditionella rodenticider – men naturligtvis med samma höga effekt. Dessutom finns produkten i påsar om 20 gram, så det går enkelt och snabbt att dosera produkten. För att minimera plastförbrukningen används lättviktsförpackningar som minskar plastförbrukningen med upp till 80 %.

Samtidigt har Harmonix® Rodent Paste ingen riskklassificering och är därför säker att hantera för skadedjursbekämparen. 

Harmonix® Rodent Paste har ett antal egenskaper som gör den till ett effektivt och säkert val:

  • Effektiv bekämpning då den är välsmakande.
  • Cirka 50 % mindre produktförbrukning jämfört med traditionella rodenticider.
  • Ingen riskklassificering.

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

På grund av stop feeding-effekten äter möss och råttor mindre av det utlagda betet. Det gör att förbrukningen minskar med upp till cirka 50 % jämfört med traditionella rodenticider – men naturligtvis med samma höga effekt.