Sök

Bayer slutför försäljningen av Environmental Science Professional till Cinven

Företaget fortsätter som ett självständigt bolag under namnet Envu

Print page

Leverkusen, 2022-10-05 – Bayer har slutfört försäljningen av företaget Environmental Science Professional till det internationella riskkapitalbolaget Cinven, efter att de två företagen ingick ett förvärvsavtal i mars. Villkoren för att slutföra transaktionen – inklusive mottagandet av myndighetsgodkännande – har nu uppfyllts. Köpeskillingen för verksamheten, som 2021 genererade intäkter på cirka 600 miljoner euro, uppgår till 2,6 miljarder US-dollar (2,6 miljarder euro).

 

Vi vill tacka våra medarbetare på Environmental Science Professional för deras mångåriga engagemang och Bayers därtill hörande framgångar. – I Cinven har vi hittat en stark ny ägare med ett starkt engagemang för verksamheten och medarbetarnas långsiktiga tillväxtpotential, säger Rodrigo Santos, styrelseledamot för Bayer AG och chef för Crop Science Division. – Samtidigt kan vi fokusera på vår kärnverksamhet inom jordbruk och implementera vår tillväxtstrategi i Crop Science Division. Bayer kommer att använda nettointäkterna från transaktionen för att minska sin finansiella nettoskuld.

 

Den avyttrade verksamheten kommer att fungera som ett självständigt företag under namnet Envu. Företaget är en global ledare som erbjuder lösningar för skadedjursbekämpning, sjukdomar och ogräs i icke-jordbruksområden, såsom vektorkontroll, professionell skadedjursbekämpning, vegetationsvård, skogsbruk samt gräs- och prydnadsväxter. Det har sitt huvudkontor i Cary, North Carolina, USA, och har verksamheter i över 100 länder. Nästan 900 anställda totalt kommer att flytta från Bayer till Envu.

 

- Envu är en global ledare i en mycket attraktiv och kritisk bransch. – Vi tackar Bayer för det förtroende de har gett Cinven och vi planerar att bygga vidare på den starka grund som Bayer har etablerat genom avsevärda investeringar, säger Pontus Pettersson, partner på Cinven. Cinven är glada över tillfället att få bygga upp ett självständigt, fokuserat företag och vi är väl positionerade för att fortsätta driva innovation och tillväxt, inklusive leverans av digitala och dataaktiverade lösningar, och att utöka produktportföljen ytterligare genom att skapa innovativa och hållbara lösningar för våra kunder.

 

 

Om Envu

Envu grundades 2022 som ett nytt företag byggt på många års erfarenhet från Bayer, med ett enda syfte: att främja sunda miljöer för alla, överallt. Envu erbjuder dedikerade tjänster inom: Professionell skadedjursbekämpning, skogsbruk, prydnadsväxter, golf, industriell vegetationsvård, gräsmattor och landskap, mygghantering och vall och betesmark. Envu fokuserar inom alla sina verksamhetsområden på kemiska lösningar med blicken mot framtiden, och samarbetar med kunder för att hitta innovativa lösningar som kommer att fungera idag och långt in i framtiden. Envus portfölj består av över 180 betrodda och välkända varumärken. Företaget har nästan 900 anställda och har verksamheter i mer än 100 länder med fyra globala innovationshubbar. För mer information, besök Envus hemsida.

 

Om Bayer

Bayer är ett globalt företag med kärnkompetenser inom biovetenskapsområdena hälsovård och näringsvetenskap. Företagets produkter och tjänster är utformade för att hjälpa människor och planeten att blomstra genom att stödja arbetet att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande global befolkning innebär. Bayer har åtagit sig att driva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan genom sina företag. Samtidigt strävar koncernen efter att öka intäkterna och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, tillförlitlighet och kvalitet i hela världen. Under räkenskapsåret 2021 hade koncernen cirka 100 000 anställda och en omsättning på 44,1 miljarder euro. FoU-kostnader före särskilda poster uppgick till 5,3 miljarder euro För mer information, besök www.bayer.com.

 

Om Cinven

Cinven är ett ledande internationellt riskkapitalsbolag med fokus på att bygga upp globala företag i världsklass. Dess fonder investerar i sex nyckelsektorer: Företagstjänster, konsumentverksamhet, finansiella tjänster, hälsovård, industriföretag och TMT (teknik, media och telekommunikation). Cinven har kontor i London, New York, Frankfurt, Paris, Milano, Madrid, Guernsey och Luxemburg. Cinven har ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, lokalsamhällen, miljön och samhället. www.cinven.com

 

 

Kontakt för mediafrågor:

Bayer AG

Dr. Rolf Ackermann, tfn: +49 214 30-41782

E-postadress: rolf.ackermann@bayer.com

 

Envu

Jennifer Poore, Tfn. +1 919 475-5814

E-postadress: jennifer.poore@envu.com

 

Kontakt för investeringsfrågor

Bayer Investor Relations Team, tfn +49 214 30-72704

E-postadress: ir@bayer.com

www.bayer.com/en/investors/ir-team