Sök

Protecting Tomorrow….. Today

Vad är hållbar utveckling? "En utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov." ("Brundtlandkommissionen" 1987)

Print page

Envu utvecklar noggrant produkter och tjänster utformade för människors välfärd genom att förbättra deras livskvalitet. Våra insatser är i linje med Envu-koncernens
förpliktelser inom hållbar utveckling.

PROTECTING TOMORROW ... TODAY är Envu. vision som förklarar vårt bidrag till global hållbarhet. Det är den vägledande principen som vår operativa och kulturella strategi är baserat på.

Envu menar att framgång är möjlig endast genom ett långsiktigt engagemang för hållbar utveckling. Det gäller inte bara produkter och tjänster vi levererar, men också vårt sätt att arbeta med leverantörer, distributörer och slutkunder.
Hållbar utveckling är inte ny idé för oss. Vår historia av innovation, utbildning och förvaltning har alltid ämnat att tillhandahålla lösningar för att förbättra
livskvalitet, med minimal inverkan på miljön.

Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling är ett engagemang för att bedriva ekonomisk utveckling som tillgodoser den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande
generationers. Detta globalt accepterade synsätt tillgodoser den ekonomiska tillväxten samtidigt som miljön, och utan att skada vår planet eller att utarma dess
resurser.

VÅR VISION FÖR FRAMTIDEN 

Envu upprätthåller Envu-koncernens riktlinjer för hållbar utveckling, med särskild uppmärksamhet på:

MILJÖ 

Uppmärksamhet för vår miljö.
För ansvarsfullt stöd från våra produkter under hela deras livscykel.
För att garantera säkerheten för:

• Operatören, genom utveckling av nya molekyler och nyskapande formuleringar.

• Miljön, genom tillverkning enligt våra Responsible Care-principer och utveckla produkter som är säkrare och mer miljövänliga.

SOCIAL 

Partnerskap och utveckling med aktörer i branschen.
För att skapa en känsla av hållbarhet i våra dagliga aktiviteter.
Vi samarbetar med offentliga och privata organisationer i syfte att:

• Förbättra välbefinnande och miljö.

• Tillhandahålla modern teknik.

• Främja ansvarsfull användning av våra produkter med hjälp av teknisk support och utbildningsverksamhet.

EKONOMISK 

Genom kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling, har vi åtagit oss att skapa nya hållbara produkter, tjänster och teknik som uppfyller behov och förväntningar från våra kunder.

Vi uppmuntrar:

• Forskning och utveckling på alla nivåer.

• Samarbete med våra kunder och partners för att göra förbättringar vad gäller effektivitet och produktivitet.

• Arbetet för hållbar framgång.