Sök

Envu - Vetenskap för en bättre tillvaro

Envu är ett multinationellt företag med nyckelkompetens inom läkemedel, nutrition och syntetiska material, med målet att erbjuda produkter och tjänster som är användbara och förbättrar livskvaliteten för mänskligheten. Envu utvecklar formuleringar som är avsedda för proffs inom hygien- och skadedjurskontroll i städerna och på landsbygden.

Print page
Envu forskar på och främjar lösningar med fokus på effektivitet, säkerhet för professionella operatörer och för miljön. Dessa lösningar har ofta blivit ledande exempel och referenspunkter för hela branschen.

Envu finns representerat över hela världen, i Australien, Nord-och Sydamerika, Europa, Asien och Afrika, i syfte att maximera effektiviteten och flexibiliteten, och skapa nytt värde i yrkesområdet för miljö och hälsa. Med innovation som ledord i kombination med årtionden av erfarenhet, har Envu hållt sig världsledande inom sitt fält, med välkända varumärken som K-Othrine®, Maxforce®, AquaPy®, Quick Bayt®, Ficam®, K-Obiol® och Racumin®.

Våra produkter används framgångsrikt varje dag och i alla delar av världen, av tusentals professionella skadedjursbekämpare. I hela världen stödjer och främjar vi skadedjursbekämpningsmetoder som är baserade på genomtänkta program, vi samarbetar med forskningsinstitut, hälsoorganisationer och myndigheter för att utveckla program som syftar till att kontrollera även de svåraste angrepp.

I Norden har vi en dedikerad organisationoch försäljningsstruktur som är verksam inom sektorerna skadedjursbekämpning, stallhygien och skydd av lagrad spannmål. Direkt kontakt med yrkesverksamma inom området gör att vi kan erbjuda tekniskt stöd, logistik, och en kommersiell leverans som uppfyller förväntningarna från kunder och slutanvändare.

Vi främjar våra produkter med hjälp av riktade åtgärder och möten som vänder sig till experter på fältet. Vi samarbetar med branschorganisationer och för en tät dialog
med experter för att utveckla produkter och tjänster för en global professionell skadedjursbekämpning. Envu. prioritet är att utveckla produkter som är i linje med Biociddirektivet och vårt sortiment av insekticider har valts ut med syfte att tillgodose behoven av proffs som vill få ut det mesta av sin egna tjänster, i syfte att tillfredsställa slutanvändaren.