Nyhet

Nyhet: Spåra råttor och möss med Harmonix® Monitoring Foam

För att förbättra och fokusera bekämpningen av gnagare har vi introducerat en ny produkt i Envu. produktportfölj. Harmonix® Monitoring Foam används för att upptäcka råttor och möss och ger en tydlig indikation på deras närvaro och önskade vägar.

Print page Harmonix Monitoring Foam som lyser upp i UV-ljus i ett hål mellan stenar

Harmonix® Monitoring Foam – en del av en ansvarsfull IPM-strategi

Att upptäcka råttor och möss är en viktig del av en ansvarsfull IPM-strategi, vilket är en förkortning för Integrated Pest Management (integrerat skadedjursskydd). Genom att känna till den exakta förekomsten av gnagare, deras rörelsemönster och skadans omfattning kan skadedjursteknikern rikta in sig på exakt den plats där gnagarna befinner sig. På så sätt blir bekämpningsmetoden effektivare och behandlingstiden kortare, vilket gynnar alla parter. När gnagarangreppet har bekämpats är det viktigt att kontrollera att råttor och möss inte längre förekommer och att bekämpningsåtgärderna har varit framgångsrika.

Harmonix® Monitoring Foam är ett giftfritt sätt att upptäcka och spåra gnagare och är ett naturligt komplement till en effektiv IPM-strategi. Det rekommenderas att Harmonix® Monitoring Foam används i början av bekämpningsstrategin för att upptäcka närvaron av gnagare och spåra var de håller till. Efter kontrollen används medlet igen för att övervaka och se till att problemet är löst och inte återkommer. Detta gör Harmonix® Monitoring Foam till ett effektivt verktyg för övervakning av råttor och möss. Harmonix® Monitoring Foam används vanligtvis tillsammans med Harmonix® Monitoring Paste och läggs ut på de ställen där man misstänker att det finns råttor och möss. 

Harmonix Monitoring Foam flaska och sprayat skum

Enkel och effektiv användning

För att kartlägga förekomsten av gnagare och upptäcka omfattningen av angreppet ska Harmonix® Monitoring Foam appliceras i hål, trånga utrymmen och överallt där gnagare misstänks vara verksamma. Dagen därpå kan man se spår av råttor och möss om de har varit där. Tack vare produktens fluorescerande färg blir skadlig aktivitet och fotspår från råttor och möss tydliga att identifiera. Harmonix® Monitoring Foam är ett övervakningsskum som sätter sig i tassar och pälsar på gnagarna. När gnagarna kommer i kontakt med skummet lämnar de spår efter sig som kan upptäckas med UV-ljus. 

Skummarkeringarna kan visa löprutter, platser med hög aktivitet och var gnagarna håller till. Produkten är på så sätt ett verktyg som kan användas för att placera bekämpningsmedlet exakt där gnagarna befinner sig. På så sätt minskar förbrukningen av bekämpningsmedel.

Samtidigt är UV-indikatorskummet giftfritt och därför inte skadligt för miljön eller skadedjursteknikern. Dessutom krävs det inget tillstånd för att använda produkten.

Harmonix® Monitoring Foam – ett led i professionell skadedjursbekämpning:  

  • Effektiv spårning av råttor och möss
  • Lämplig som en del av en ansvarsfull IPM-strategi
  • Möjliggör målinriktad användning
  • Enkel och tillförlitlig dokumentation om huruvida det finns gnagaraktivitet eller inte

Envu Environmental Science Harmonix Monitoring Foam 400ml

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

 

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

(...) ett verktyg som kan användas för att placera bekämpningsmedlet exakt där gnagarna befinner sig. På så sätt minskar förbrukningen av bekämpningsmedel.