Print page Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Foam - NYHET

Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Foam - NYHET

Print page

Produktöversikt

Upptäck angrepp av skadliga råttor och möss, angreppets storlek och bekräfta sedan att råttor och möss inte längre förekommer.

Produktbeskrivning

Om du misstänker ett angrepp av råttor och möss finns nu Harmonix® Monitoring Foam för att upptäcka och spåra angreppet. Efteråt kan produkten användas för att fastställa att det inte längre förekommer råttor och möss på utvalda områden.

Visste du att du kan använda Harmonix® Monitoring Foam som en del av en ansvarsfull IPM-strategi (Integrated Pest Management/integrerad bekämpning) tillsammans med övervakningsmedlet Harmonix® Monitoring Paste och råttgiftet Harmonix® Rodent Paste?

Fördelar

// När du applicerar produkten skummar den och syns tydligt på grund av dess fluorescerande färg.

// Tack vare den väl synliga färgen kan du se om en råtta eller mus har varit i kontakt med skummet.

// Du kan bekräfta skadlig aktivitet från råtta och mus redan nästa dag och under flera dagar därefter med hjälp av produkten.

Dosering

Applicera produktens innehåll där råttor och möss rör sig eller där du misstänker att de förekommer.

För att övervaka aktiviteten från möss applicerar du cirka 10 ml av skummet på de platser där du misstänker att de förekommer. För råttor applicerar du cirka 50 ml. Skummet kan användas som en barriär eller för att stänga hål. Volymen minskar med 20 till 50 % inom den första timmen. Därefter är produkten stabil under flera veckor.

Förpackning: 400 ml

Användning & Säkerhet

Använda när

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Kontrollera vad

Brunråtta Husmus

Dosering och besprutning

Använd en fuktig trasa för att avlägsna rester av skum.

Används inte på fläckkänsliga ytor; gör ett test på en undanskymd del av ytan vid behov.

Förvara behållaren väl stängd på en sval, torr och väl ventilerad plats. Förvaras i originalbehållare. Förvaras utom räckhåll för barn. Skyddas mot direkt solljus. Skyddas från att frysa.

Liknande produkter

Harmonix Rodent Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Rodent Paste - NYHET

NY rodenticid bekämpa även de mest resistenta gnagarna med...

Visa produkt
Harmonix Monitoring Paste Mus- och råttmedel

Harmonix® Monitoring Paste

Harmonix Monitoring Paste gör att förekomsten av gnagare...

Visa produkt
Envu Rodenticid Racumin DUO produkt bild Mus- och råttmedel

Racumin® DUO - NYHET

En ny oemotståndlig duo för att bekämpa råttor och möss

Visa produkt
Racumin Foam Mus- och råttmedel

Racumin® Foam

Aerosol

Det enda alternativet för bekämpning utan bete

Visa produkt